مراسم سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین (ع)

مراسم سوگواری آقا اباعبدالله الحسین (ع) و پخش آش نذری در تاریخ سه شنبه ۹۷/۷/۱۷ پس از نماز ظهر و عصر در دانشکده فنی و مهندسی برگزار می گردد.