برقراري سرويس تمام متن پايگاه الكترونيكي سيوليكا در دانشگاه اراک

احتراماَ به استحضار مي رساند  از تاريخ ۴ مهر ۱۳۹۷ سرويس تمام متن پايگاه الكترونيكي سيوليكا در دانشگاه اراك به مدت يك ماه از طريق وب سايت  https://www.civilica.com
در دسترس می باشد و دانشجویان و اساتید محترم مي توانند از اطلاعات ارزشمند اولين پايگاه تخصصي كه به نمايه سازي و نشر مقالات ژورنال ها ،‌ همايش ها و كنفرانس هاي در داخل كشور ايران مي پردازد   بهره مند گردند.