یازدهمین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی

قابل توجه دانشجویان گرامی

بدینوسیله برگزاری یازدهمین آزمون الکترونیکی جذب امریه سرباز مربی را به اطلاع می رساند.  متقاضیان امریه سرباز مربی اعزامی ۹۷/۱۰/۱ جهت ثبت نام از تاریخ ۹۷/۷/۲۴ به مدت ۵ روز  به سامانه مشمولین سربازی به آدرس www.portaltvto.com مراجعه نموده و ثبت نام نمایند. تاریخ برگزاری آزمون متعاقبا اعلام می گردد. 

نام کارگاه ثابت
مرکز محل
شهرستان محل
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ردیف
کارگاه جوش
شماره ده دلیجان
دلیجان
لیسانس
صنایع فلزی
۱
مکانیک تراش-cncو فرز
شماره ۴
ساوه
فوق لیسانس
مکانیک
۲
اتو مکانیک
شماره شش
خمین
لیسانس
صنایع خودرو
۳
آموزش در صنایع
شماره۱۱
آستانه
لیسانس
HSE
۴
آموزش در صنایع
مرکز شماره یک
اراک
لیسانس
صنایع
۵
کارگاه فناوری اطلاعات
شماره ۱۴
شازند
فوق لیسانس
فناوری اطلاعات
۶
صنعت ساختمان
مرکز شماره یک
اراک
فوق لیسانس
معماری
۷
سایپا
مرکز شماره یک
اراک
لیسانس
اتو مکانیک
۸
کارگاه رایانه
مرکز شماره ده
دلیجان
لیسانس
کامپیوتر
۹
کارگاه  تاسیسات
مرکز شماره ۱۲
تفرش
لیسانس
تاسیسات
۱۰