ملاقات هیات ریئسه دانشکده فنی و مهندسی با دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز دانشکده فنی می رساند که به منظور برقراری ارتباط نزدیک و مستمر دانشجویان با هیات رئیسه دانشکده جهت بیان مسائل و نقطه نظرات، جلسه گفتگوی صمیمانه دانشجویان با هیات رئیسه هر هفته شنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ بعد از ظهر در اتاق شورای دفتر ریاست دانشکده برگزار خواهد شد. از دانشجویان علاقه مند تقاضا می شود که برای ایجاد نظم و تنظیم وقت قبلی روزهای شنبه از ۸ صبح تا ساعت ۱۲ ظهر جهت ثبت وقت ملاقات به آقای محمدی کارشناس محترم دفتر ریاست دانشکده مراجعه نمایند.