ثبت نام و انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه

999999999

به استحضار مي رساند ثبت نام و انتخاب دانشجوي نمونه دانشگاه و تقدير از ايشان در مراسم ۱۶ آذر آغاز گرديده است خواهشمند است دانشجويان مستعد« فعال در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي » جهت ثبت نام و تكميل فرم مربوطه به  مسئول محترم فرهنگي دانشكده مراجعه نمایند.