تاریخچه دانشکده

   تاریخچه دانشکده فنی و مهندسی:
 
 دانشکده فنی و مهندسی پس از تصويب در سال ۱۳۷۹ با ۱۱۰۰۰ مترمربع فضای آموزشی وکمک آموزشی مورد    بهره برداری قرار گرفت و از ساختمان استیجاری قدیم به مکان جديد در پرديس سردشت منتقل شد. اين دانشکده در مقطع کارشناسی مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مواد و متالورژی و مهندسی صنایع فعاليت می نمايد که دانشجويان دوره های روزانه وشبانه در مقاطع مختلف با استفاده از وسايل و تجهيزات پیش بينی شده برای هر گروه آموزشی به فعاليت می پردازد. دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد در گرایشهای مهندسی شیمی (جداسازی، صنایع پلیمر، کاتالیست و ترموسینتیک) مهندسی عمران (خاک و پی، زلزله، سازه)، مهندسی کامپیوتر (مهندسی نرم افزار)، مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی، ساخت و تولید، تبدیل انرژی و مکاترونیک)، مهندسی مواد و متالورژی (شناسایی و انتخاب مواد، شکل دادن فلزات)، مهندسی برق (قدرت و مکاترونیک) و در مقطع دکتری در گرایشهای مهندسی شیمی (مهندسی شیمی) و مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) مشغول به تحصیل و پژوهش زیر نظر اساتید مجرب دانشکده می باشند. 
 
آمار دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵
 
مقطع تحصیلی
دانشکده
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
جمع
فنی و مهندسی
۰
۱۸۲۱
۳۱۵
۴۰
۲۱۷۶
 
 

  ساختار سازمانی دانشکده فنی و مهندسی متشکل از حوزه ریاست، معاونت آموزشی و پژوهشی، معاونت پشتیبانی و فرهنگی، گروههای آموزشی و اداره خدمات عمومی دانشکده می باشد.

 

همچنین این دانشکده در حال حاضر دارای ۷۲ عضو هیات علمی با مرتبه علمی دانشیار و استادیار می باشد.