گروه مهندسی کامپیوتر داراي شش آزمایشگاه آموزشی طبق جدول زیر است که علاوه بر دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر به دانشجویان  گروه مهندسی برق نیز خدمات ارائه می دهد.
 
نام آزمایشگاه
دستگاههای شاخص
آزمایشگاه مدارالکتریکی
 
تجهیزات: اسیلوسکوپ، فانکشن ژنراتور، منبع تغذیه و مولتی متر
آزمایش‌ها: آزمایشهای مرتبط با درس مدار الکتریکی
آزمایشگاه مدار منطقی و معماری
 
تجهیزات: بردهای آموزشی مدار منطقی، منبع تغذیه، فانکشن ژنراتور
آزمایش‌ها: آزمایشهای مرتبط با درس مدار منطقی و معماری کامپیوتر
آزمایشگاه سیستم‌عامل
 
تجهیزات: کامپیوتر
آزمایش‌ها: آزمایشهای مرتبط با درس سیستم عامل
آزمایشگاه پایگاه داده‌ها
 
تجهیزات: کامپیوتر
آزمایش‌ها: آزمایشهای مرتبط با درس پایگاه داده‌ها
آزمایشگاه ریزپردازنده
 
تجهیزات: کامپیوتر، بردهای آموزشی AVR و ARM
آزمایش‌ها: آزمایشهای مرتبط با درس ریزپردازنده
آزمایشگاه شبکه
 
تجهیزات: کامپیوتر، سوئیچ، کابل، آچار، مودم
آزمایش‌ها: آزمایشهای مرتبط با درس شبکه‌های کامپیوتری