معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده در حال حاضر جناب خانم دکتر فهیمه پرویزیان  از اعضای محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی می­باشد.
 
وظایف و اختیارات معاونت آموزشی پژوهشی:
 
۱- این معاونت کلیه فعالیتهای آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی  را  هدایت می نماید.
۲- واحدهای آموزشی ( دانشجویان مقطع کارشناسی )، تحصیلات تکمیلی (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری)، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی، امور پژوهشی و کمیته منتخب زیر نظر معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده اداره می شوند.