نمایشگر دسته ای مطالب

ارتقا رتبه اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی به مرتبه استادی و دانشیاری

ارتقا رتبه اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی به مرتبه استادی و دانشیاری

به اطلاع می رساند همکاران ارجمند دانشکده فنی و مهندسی جناب آقای دکتر حامد صفی خانی و سرکار خانم دکتر رفعت محمدی اعضای محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک به مرتبه استادی و دانشیاری ارتقا یافتند. ضمن عرض تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی در مراحل پیش رو را داریم.