نمایشگر دسته ای مطالب

ارتقا رتبه 3 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی به مرتبه دانشیاری

ارتقا رتبه 3 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی به مرتبه دانشیاری

به اطلاع می رساند سه نفر از همکاران ارجمند دانشکده فنی و مهندسی جناب آقای دکتر محمدرضا مطهری، جناب آقای دکتر قاسم عیسی آبادی و جناب آقای دکتر رضا بیگی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند. ضمن عرض تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی در مراحل پیش رو را داریم.