نمایشگر دسته ای مطالب

اساتید و کارمندان نمونه دانشکده فنی و مهندسی

اساتید و کارمندان نمونه دانشکده فنی و مهندسی

آیین نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه اراک با تجلیل از جمعی از اساتید، کارمندان و دانشجویان نمونه دانشگاه اراک همراه شد.
در تصاویر زیر نام و تصویر کارمندان نمونه دانشکده فنی و مهندسی که از سوی حوزه اداری و مالی دانشگاه معرفی شده اند را مشاهده کنید
.