نمایشگر دسته ای مطالب

اسامی دانشجویان برگزیده از دانشکده فنی و مهندسی در بیست‌وهفتمین المپیاد غیرمتمرکز علمی-دانشجویی دانشگاه های منطقه 4 کشوری سال 1401

اسامی دانشجویان برگزیده از دانشکده فنی و مهندسی در بیست‌وهفتمین المپیاد غیرمتمرکز علمی-دانشجویی دانشگاه های منطقه 4 کشوری سال 1401