نمایشگر دسته ای مطالب

تقدیر از عوامل اجرایی سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین ابزارهای پیشرفته

تقدیر از عوامل اجرایی سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین ابزارهای پیشرفته

به اطلاع می رساند روز یکشنبه 5 آذر 1402 از عوامل اجرایی و کادر برگزار کننده سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین ابزارهای پیشرفته با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر سنایی پور و دبیران اجرایی و علمی همایش جناب آقای دکتر طاهری و جناب آقای دکتر مدبری فر تقدیر و قدردانی صورت پذیرفت. ضمن تشکر از پرسنل عزیز دانشکده، برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیق می نماییم.