نمایشگر دسته ای مطالب

تقدیر از مدرسان نمونه کارگاه های دانشکده فنی و مهندسی

تقدیر از مدرسان نمونه کارگاه های دانشکده فنی و مهندسی

در تاریخ 5 دی 1401 در جلسه شورای دانشکده فنی و مهندسی که با حضور هیات رئیسه محترم دانشکده و مدیران محترم گروه ها برگزار گردید از دو نفر از مدرسان نمونه کارگاه های دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد. در این مراسم جناب آقای دکترحمید رضا سنایی پور ریاست محترم دانشکده ضمن تشریح مجموع فعالیت های صورت گرفته در کارگاه ها و آزمایشگاه ها از جناب آقای مهندس علی ماشاالله صفایی و جناب آقای مهندس علی اجتهادی به عنوان مدرسان نمونه کارگاهی تقدیر و قدردانی نمودند.