نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه اکرام و معارفه معاونین دانشکده فنی و مهندسی

جلسه اکرام و معارفه معاونین دانشکده فنی و مهندسی

 

در تاریخ1400/12/4 جلسه اکرام و تودیع معاونین سابق دانشکده فنی و مهندسی با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ذوالفقاری و معاونت پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر صفی خانی و جناب آقای دکتر صالحی رئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید و از خدمات جناب آقای دکتر خورشیدی معاونت محترم پژوهش و اجرایی و فرهنگی دانشکده از گروه مکانیک و سرکار خانم دکتر پرویزیان معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده از گروه شیمی تقدیر به عمل آمد. و جناب آقای دکتر نعمت زاده سرپرست جدید معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی از گروه مواد و متالوژی و جناب آقای دکتر سنایی پور سرپرست معاونت جدید پژوهشی و اجرایی و فرهنگی دانشکده از گروه شیمی معرفی گردیدند.