نمایشگر دسته ای مطالب

حضور آقای دکتر ذوالفقاری در نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و وفناوری‌های برتر....

حضور آقای دکتر ذوالفقاری در نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و وفناوری‌های برتر....

 

 

 

ملاقات دکتر مجتبی ذوالفقاری عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک، نخبه علمی، مخترع و تولید کننده فریز درایرهای صنعتی در ایران با مقام معظم رهبری در نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان وفناوری‌های برتر