نمایشگر دسته ای مطالب

روزهای حضور کارشناسان آموزش در دانشکده در ایام تعطیلات تابستان

روزهای حضور کارشناسان آموزش در دانشکده در ایام تعطیلات تابستان

قابل توجه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی
 
به اطلاع کلیه دانشجویان  دانشکده فنی و مهندسی  می رساند که  انجام کلیه فعالیت های آموزشی  دانشکده فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی  در تاریخ های ذیل توسط همکاران اداره آموزش انجام می پذیرد :
 
 ا-  دوشنبه     مورخ   ۸  مرداد ماه ۱۳۹۷    سر کار خانم حسین آبادی و مهندس احدی       ساعت   ۸ الی ۱۳
۲- دوشنبه     مورخ   ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۷    آقای مهندس متین دژدارمهندس حمزلوئیان     ساعت   ۸ الی ۱۳
۳- دوشنبه     مورخ ۲۲   مرداد ماه  ۱۳۹۷   آقای مهندس موسوی  مهندس قربعلی            ساعت  ۸ الی  ۱۴.۳۰

۴- دوشنبه    مورخ   ۲۹  مرداد ماه ۱۳۹۷    آقای مجید اکبری  و مهنس بخشی                ساعت ۷.۳۰  الی