نمایشگر دسته ای مطالب

قوانین امانت کتاب از کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

قابل توجه دانشجویان محترم
1. مدت زمان امانت کتاب برای دانشجویان :
کارشناسی 2 هفته ،
کارشناسی ارشد 3 هفته ،
دکترا 4 هفته می باشد.
لطفا پس از اتمام مهلت امانت نسبت به بازگرداندن یا تمدید کتاب مورد نظر اقدام نمایید در غیر اینصورت به ازای هر روز 50 تومان جریمه دیرکرد  لحاظ می شود و در صورت زیاد بودن جریمه حق عضویت دانشجو لغو می گردد.
2. تعداد دفعات تمدید هر کتاب برای هر دانشجو 2 بار است . چنانچه دانشجو کتابی را بدون تمدید،  برای مدتی نزد خود نگه دارد کتاب دیگر تمدید نشده و ضمن پرداخت جریمه باید کتاب را به کتابخانه بازگرداند.
3. چنانچه امکان تمدید حضوری برای دانشجو فراهم نیست، می تواند به صورت تلفنی کتاب مورد نظر خود را تمدید نماید . جهت تمدید با شماره مستقیم آقای حشمتی، متصدی بخش امانت کتابخانه، تماس بگیرید. ( 08632625076)
4. تعداد کتابهای مجاز برای امانت بردن دانشجویان :
کارشناسی 3 نسخه ،
کارشناسی ارشد 4 نسخه،
و دکترا 5 نسخه می باشد.
5. هر دانشجو تنها می تواند با حساب خود، کتاب به امانت بگیرد و امانت کتاب با نام و حساب دیگران غیرممکن است، مگر اینکه خود شخص حضور داشته و شخصا کتاب را برای فرد مذکور به امانت بگیرد.
6. چنانچه دانشجویی کتاب را گم کند و یا به کتاب آسیب برساند باید یک نسخه جدید از همان کتاب را برای کتابخانه خریداری نماید .
با تشکر