نمایشگر دسته ای مطالب

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

 معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده در حال حاضر جناب آقای دکتر حسن مرادزاده از اعضای محترم هیات علمی گروه مهندسی برق می­باشد.
وظایف و اختیارات معاونت آموزشی پژوهشی:
 
1- این معاونت کلیه فعالیتهای آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی  را  هدایت می نماید.
2- واحدهای آموزشی ( دانشجویان مقطع کارشناسی )، تحصیلات تکمیلی (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری)، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی، امور پژوهشی و کمیته منتخب زیر نظر معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده اداره می شوند.