نمایشگر دسته ای مطالب

پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس های داخلی به دانشجویان کارشناسی

پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس های داخلی به دانشجویان کارشناسی

با سلام

احتراماً به اطلاع می رساند براساس مصوبه جلسه شورای پژوهشی(442) مورخ 20/09/96 مقرر گردید دانشجویان مقطع کارشناسی نیز همچون دانشجویان ارشد می­توانند هزینه های ثبت نام در همایش و بلیط رفت و برگشت با وسایل حمل و نقل عمومی را دریافت نمایند. در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری است:
- این حمایت تنها از دانشجویان روزانه صورت می گیرد
- این حمایت تنها از یک نفر که میتواند نفر اول مقاله و یا نویسنده مسئول باشدکه در همایش شرکت نموده و گواهی شرکت در همایش را دارد صورت می گیرد
- این حمایت تنها همایش های معتبری را در می گیرد که مورد تایید وزارت علوم باشند و توسط یک انجمن علمی معتبر برگزار شده باشند.
 
- حداکثر هزینه پرداختی برای این دانشجویان 2000000 ریال می باشد
 
                                                                                         با آرزوی توفیق الهی
                                                                                            حمید خانمحمدی

                                                                                   مدیر امور پژوهشی دانشگاه