نمایشگر دسته ای مطالب

ارتقا رتبه عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی به مرتبه دانشیاری

ارتقا رتبه عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی به مرتبه دانشیاری

به اطلاع می رساند همکار ارجمند دانشکده فنی و مهندسی جناب آقای دکتر مهدی یزدانی عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی عمران به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند. ضمن عرض تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی در مراحل پیش رو را داریم.